15:00 - 21:00 Installatie in kunstencentrum nona - gouden zaal

The Copy

Koop tickets
The Copy
Standbeeld op de Schuttersvest in Mechelen
Inscriptie van 'The Copy'
Lavinia Wouters

In Mechelen huldigt een intrigerend koloniaal beeld van Lode Eyckermans op de Schuttersvest eenendertig "pioniers die stierven voor de beschaving in Congo". Een van deze pioniers is echter de bevelhebber Van Kerckhoven, een notoir wrede commandant tijdens het bewind van koning Leopold II van België. Het beeld toont twee gestileerde Congolese hoofden, van een man en een vrouw, als een Januskop. Het esthetiseert wat problematisch het "Afrikaanse ras" wordt genoemd en zou dus eerder als een eerbetoon beschouwd kunnen worden, wat in schril contrast staat met de inscriptie op de sokkel. De inscriptie vertelt namelijk maar één kant van het verhaal, de belgische.

Om deze reden vroeg Bie Michels aan de beeldhouwer Raf Vergauwen om een kopie op schaal van het monument te maken. Samen met een groep Belgen met Congolese roots die in de omgeving van Mechelen wonen1, werkte ze maandenlang aan een voorstel voor een nieuwe inscriptie voor deze kopie. In juni 2019, na verschillende vergaderingen en werksessies stelde de groep tijdens een bezoek aan het stadhuis deze nieuwe alternatieve inscriptie voor aan de burgemeester van Mechelen, met het voorstel om deze ook als een tekst nabij het oorspronkelijk monument te plaatsen. Deze toont beide zijden van de geschiedenis, focust hiervoor op het woord beschaving en erkent de impact die de belgische kolonisatie heeft gehad op Congo. Hoewel kritisch, demonstreert hun tekst ook een positieve kijk op de toekomst, namelijk een maatschappij van gelijkheid en respect.

Een paar weken voor hun bezoek heeft de stadsraad echter al een nieuwe tekst geplaatst, volgens de groep te beperkt in zijn – uitsluitend historisch duidende - boodschap. Tijdens hun bezoek confronteert het gezelschap de burgemeester ook met hun teleurstelling over het feit dat de inwoners van Mechelen niet betrokken geweest zijn bij de plaatsing van deze nieuwe tekst. Sommige leden ondertekenden en publiceerden hierover een brief in De Standaard op 26 juni 2019.

De inscriptie voorgesteld door de groep:

DE KOLONISATIE VAN CONGO
BETEKENDE EEN SCHOK
VOOR DE MENSELIJKE BESCHAVING.
IN HAAR NAAM ZIJN ER GRUWELDADEN GEBEURD,
DORPEN VERBRAND
EN OUDE KONINKRIJKEN VERDWENEN.

ZIJ SNEED CONGO AF VAN ZIJN GESCHIEDENIS,
DROEG BIJ TOT DE BELGISCHE WELVAART
EN ONTWRICHTTE CONGO’S SAMENLEVING.

BESCHAVING BETEKENT RESPECT,
GELIJKHEID EN DIALOOG,
MET PERSPECTIEF
OP EEN GEZAMENLIJKE TOEKOMST.

DIT NIEUWE OPSCHRIFT BRENGT HULDE
AAN DE MILJOENEN SLACHTOFFERS EN HELDEN
VAN HET KOLONIALE TIJDPERK,
BEKEND EN MINDER BEKEND.

BAKOKO NA BISO:
NGAKAPI
BOALI
WOTO-A-MBENGA
LUSINGA IWA NG'OMBE
KASONGO NYEMBO
SIMON KIMBANGU
PAUL PANDA FARNANA
PATRICE LUMUMBA
JOSEPH MALULA
PAUL LOMAMI-TSHIBAMBA


'The Copy' is een integraal deel van 'Memory of Congo, in Congo and in Mechelen'. Het project is een opdracht van Contour Biennale 9 en wordt financieel mee ondersteund door Argos, centrum voor audiovisuele kunst.


  1. Voor dit project werkte de kunstenaar samen met Lieven Miguel Kandolo, Anne Wetsi Mpoma, Georgine Dibua, Jessy Ohanu, Michel Witanga, Joël Ndombe, Nadia Nsayi, Rina Rabau, Stella Okemwa, Don Pandzou, Floribert Beloko, Michel Mongambo, Sarah Bekambo. 

↓ Toon volledige beschrijving↑ Verberg volledige beschrijving
Contributor·s
Bie Michels
Locatie
kunstencentrum nona - gouden zaal
Begijnenenstraat 27
2800 Mechelen
Notities

Bie Michels’ film
‘(Pas) Mon Pays, Part I and II’
Première + V&A
zaterdag 19 oktober 2019
17:30-19:30