Enough Room for Space

 draagt bij aan

On-Trade-Off,

Heart-to-Heart Conversation #1: Coyote, Picha & Enough Room for Space

Enough Room for Space (ERforS) is een kunstinitiatief dat wereldwijd evenementen, residenties, onderzoeksprojecten en tentoonstellingen initieert en coördineert. ERforS handelt zo onafhankelijk mogelijk. De context en de idee krijgen altijd voorrang krijgen op het medium, wat de grenzen tussen verschillende disciplines (artistiek, wetenschappelijk of activistisch) uitdaagt.

In de manier waarop ERforS projecten heeft geïnitieerd en ontwikkeld staat de dialoog centraal. Het in 2005 door Marjolijn Dijkman en Maarten Vanden Eynde opgerichte initiatief ontwikkelt steevast projecten in nauwe samenhang met de praktijken en belangen van de betrokken kunstenaars en de verschillende tentoonstellingscontexten waarin nieuwe werken worden geproduceerd. ERforS creëert tijd om ideeën parallel aan elkaar te ontwikkelen, om te experimenteren, om ideeën uit te wisselen over gemeenschappelijke aandachtsgebieden en om aangrenzende kennisgebieden te verkennen.