Jelena Jureša

 draagt bij aan

Ubundu,

Aphasia,

Aphasia

Beeldend kunstenaar Jelena Jureša werd geboren in Joegoslavië en woont en werkt in België. Jureša werkt via fotografie, video en tekst rond begrippen als culturele identiteit, gender, geheugen en vergeten. Als kunstenaar die vanuit de geschiedenis vertrekt en met archieven werkt, onderzoekt Jureša het begrip waarheid binnen het domein van de representatie. Zo combineert ze persoonlijke vragen en verhalen met collectieve processen van vergeten en herinneren. Ze stelt daarbij historische en politieke thema’s in vraag om zo onze ideeën over wat waar is te destabiliseren. Hoe kijken we - individueel en collectief - naar ons verleden? Hoe worden deze processen vastgelegd in afbeeldingen? Hoe verhouden deze processen en afbeeldingen zich tot werkelijke gebeurtenissen? En ten slotte, welke spanning en betekenis kan er bestaan ​​tussen de historische realiteit en de geconstrueerde herinnering?

Jureša's werk is inherent politiek omdat het niet alleen onze manier van kijken in vraag stelt, maar ook kritiek uit op de representatie zelf. Haar werk is noch didactisch noch moralistisch bedoeld. Wel wil ze de toeschouwer uitdagen om haar of zijn positie te heroverwegen en opnieuw te definiëren.