Greyzone Zebra

 draagt bij aan

Greyzone Zebra,

Greyzone Zebra invites artist Andrea Stultiens

Een collectief van kunstenaars, docenten, curatoren en onderzoekers richtte in februari 2016 het artistiek onderzoeksproject Greyzone Zebra op. Het collectief werkt aan het herschrijven van de geschiedenissen door middel van familiefilms die vóór en rond de onafhankelijkheid op het Afrikaanse continent zijn gemaakt.

Het collectief publiceert open calls op zoek naar filmmateriaal dat tijdens de koloniale periode werd opgenomen. Bovendien is de groep bezig met een experimenteel proces, gebaseerd op twee verschillende manieren van collectief werken. Enerzijds is het gebaseerd op een experimentele praktijk van performatieve vertoningen, waarbij het collectief het filmmateriaal onderzoekt aan de hand van geschreven aantekeningen tijdens en na deze vertoningen. Het doel hiervan is vat krijgen op de verschillende percepties die ontstaan bij de beelden. Op deze manier worden de gemaakte aantekeningen nieuw materiaal, wat de deur opent om collectief te reflecteren over een herschrijving van het koloniale verleden. Anderzijds bouwt het verder op de notities in de vorm van werksessies. Deze zijn bedoeld om de analyse van de verzamelde materialen en de betrokken gebaren en verhalen te verdiepen. Kunstenaars en onderzoekers worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze collectieve momenten om nieuwe kaders te bieden waarmee de historische beelden begrepen kunnen worden.

De leden van het collectief zijn:

Leïla Burnotte, Milena Desse, Arthur Gillet, Sandra Heremans, Maxime Jean-Baptiste, Nelson Makengo, Fred Mutombo, Alexander Schellow, Anna Seiderer en Antje Van Wichelen.