Greyzone Zebra

draagt bij aan

Greyzone Zebra

In februari 2016 richtte een collectief van kunstenaars, leerkrachten, curatoren en onderzoekers het artistieke onderzoeksproject Greyzone Zebra op.

Greyzone Zebra is ontstaan uit de wens om ruimte en tijd voor reflectie over het koloniale verleden te ontwikkelen. Het uitgangspunt daarbij zijn amateurfilms die vanaf het einde van de 19de eeuw tot in de vroege uren van de onafhankelijkheid gemaakt zijn in de voormalige Belgische en andere Europese kolonies. Aanvankelijk werkte de groep rond films die tijdens het koloniale tijdperk gemaakt werden in opdracht van koloniale regeringen voor politieke propagandadoeleinden of films gemaakt door missionarissen of onderzoekers op wetenschappelijke missies. Ondertussen focust Greyzone Zebra zich op thuisfilms: “home movies” avant la lettre.

Het project is op drie assen geijkt. Ten eerste zijn er projecties-performances die het mogelijk maken om de performativiteit van de collectieve en hedendaagse kijk op deze beelden te onderzoeken en te gebruiken in een praktijk van noteren en schrijven. Daarnaast organiseert Greyzone Zebra workshops waarin de deelnemende kunstenaars en onderzoekers gebaren ontwikkelen van waaruit ze de beelden kunnen werken en herschrijven. Ten slotte wil het collectief komen tot de opbouw van een archief dat het verzamelen, het digitaliseren en het bewaren van deze films omvat.

De leden van het collectief zijn Milena Desse, Arthur Gillet, Sandra Heremans, Maxime Jean-Baptiste, Nelson Makengo, Alexander Schellow, Anna Seiderer, Pierre Voland en Antje Van Wichelen.